News and Events

15
Apr
2016
04
Apr
2016

TAARIFA KWA WAAGIZAJI NA WAZALISHAJI WA VILAINISHI VYA MITAMBO NA MAGARI

News ArticlesNotices | Shirika la Viwango Tanzania (TBS) ni Shirika la umma lililoanzishwa kwa Sheria ya Viwango Na.2 ya mwaka 2009. Jukumu kubwa la Shirika, chini ya Sheria hii ni kuandaa viwango vya kitaifa na kusimamia utekelezaji wake. Read More
04
Apr
2016

NOTICE TO ALL IMPORTERS AND MANUFACTURERS OF OIL AND LUBRICANTS

News ArticlesNotices | Tanzania Bureau of Standards (TBS) is a parastatal organisation established under the Standards Act No.2 of 2009. The main function of the Bureau under the Act is to develop standards and ensure their full compliance. Read More
21
Mar
2016

TAARIFA KWA WAAGIZAJI WOTE WA BIDHAA KUTOKA NJE YA NCHI

News ArticlesNotices | Shirika la Viwango Tanzania (TBS) ni Shirika la umma lililoanzishwa kwa Sheria ya Viwango No.2 ya mwaka 2009. Jukumu kubwa la Shirika chini ya Sheria hii ni kuandaa viwango vya kitaifa na kusimamia utekelezaji wake. Read More
21
Mar
2016

NOTICE TO ALL IMPORTERS

News ArticlesNotices | Tanzania Bureau of Standards (TBS) is a parastatal Organisation which was established under the standards Act No.2 of 2009. The main function of the Bureau under the Act is to develop standards and ensure their full compliance. Read More
22
Feb
2016

TAARIFA KWA UMMA

News ArticlesNotices | UPOTEVU WA STAKABADHI NA. 090620, 090621 NA 090622 Read More
22
Feb
2016

NOTICE TO THE PUBLIC

News ArticlesNotices | LOSS OF TBS RECEIPTS NO. 090620, 090621 and 090622
Read More
22
Feb
2016

TAARIFA KWA WAZALISHAJI WA NONDO

News ArticlesNotices | UTAMBULISHO WA AINA ZA NONDO NA LEBO Read More
22
Feb
2016

NOTICE TO MANUFACTURERS OF STEEL BARS

News ArticlesNotices | IDENTIFICATION AND LABELLING OF REINFORCEMENT STEEL BARS Read More
12
Jan
2016

TAARIFA KWA WAAGIZAJI NA WAUZAJI WA VILAINISHI MITAMBO NA MAGARI (LUBRICANTS OIL)

News ArticlesNotices | Shirika la Viwango Tanzania linapenda kuwataarifu waagizaji na wauzaji wa vilainishi hapa nchini kwamba limefanyia marekebisho ya viwango vya kitaifa ya vilainishi vya mitambo na magari na bidhaa zinazohusiana. Read More