TBS Kwa Ufupi

Shirika la Viwango Tanzania (TBS) ni Shirika la Umma chini ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Masoko, lililoundwa chini ya Sheria ya Bunge Nambari 3 ya mwaka 1975 na kurekebishwa chini ya Sheria Namba 1 ya mwaka 1977.


tbs_kwa_ufupi