Taratibu za upimaji sampuli katika maabara za TBS

1. Taratibu za kufuatwa unapoleta sampuli yako katika maabara za Shirika la Viwango Tanzania.

Tafadhali bonyeza linki ifuatayo ili uweze kupata malezo sahihi:

procedure_ya_kupokea_sampuli_kwa_bidhaa_zisizosajiliwa-1.pdf

2. Taratibu za kufuatwa unapoleta sampuli yako katika maabara ya Ugezi (Metrology) ya Shirika la Viwango Tanzania.

Tafadhali bonyeza linki ifuatayo ili uweze kupata malezo sahihi:

procedure_ya_kupokea_VIFAA_kwa_ajili_ya_Ugezi-1.pdf