Announcements

Posted On: Apr 25, 2021


TAARIFA KWA WAAGIZAJI MAGARI KUTOKA NJE KUHUSU UWEPO WA MATAPELI

Shirika la Viwango Tanzania (TBS) lina utaarifu umma kuwa limepokea malalamiko ya uwepo wa baadhi ya mawakala wasio waaminifu wanao wadanganya wateja wenye magari yaliyowasili bandarini kulipa gharama za ziada ili kuweza kutoa magari hayo.

Tafadhali fungua kiambatanisho kifuatacho kusoma tangazo lote:

shirika la viwango tanzania tangazo last